Fakturačné údaje e-shopu „DekoracieSk“Prevádzkovateľ e-shopu:

Grand – MS, s.r.o.,
I.Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, SR.

IČO: 
36 321 796

DIČ: 
20 21 61 99 19

IČ DPH: 
SK 20 21 61 99 19

Označenie obchodného registra: 
OR SR Okresný súd Trenčín Vložka číslo:  13030/R

Peňažný ústav: 
Tatra Banka, a.s.

Kód peňažného ústavu: 
/1100

Číslo účtu: 
2920874607

IBAN: 
SK8011000000002920874607

SWIFT: 
TATR SK BX

Variabilný symbol: 
Uviesť číslo objednávky (bez núl pred číslom).

Sledujte nás na Facebooku